Gemeente Den Haag strijdt tegen afvaloverlast

Om de strijd tegen afvaloverlast te winnen, heeft gemeente Den Haag het ‘Aanvalsplan Afval’ gemaakt. In het plan vind je 50 actiepunten die de huidige aanpak nog meer versterken. Denk aan bijvoorbeeld onopvallende surveillanten inzetten, meertalige communicatie over het aanbieden van afval, het organiseren van wijkwedstrijden en nieuwe opruimmiddelen gebruiken, zoals een peukenzuiger.

In het aanvalsplan is veel aandacht voor het tegengaan van afval naast containers en zwerfafval. Denk aan testen met citroengeur, verschillende afbeeldingen op containers, wijkwedstrijden of vuilniszakbingo. Maar ook extra opruimdagen voor grofvuil, nieuwe perssystemen voor papiercontainers en gedragsonderzoek naar oorzaken van afvaloverlast.

De basis op orde houden

Ook zorgt de gemeente dat de ‘basis op orde’ is en blijft. Dus zorgen voor bijvoorbeeld voldoende containers en op tijd het afval blijven opruimen. Tot slot blijft handhaving een belangrijke taak. Onze handhavers zijn in de stad aanwezig om mensen aan te spreken. En als het nodig is een boete te geven. De gemeente kan het niet alleen. Daarom vragen we bewoners en ondernemers om ook mee te (blijven) doen. Samen houden we onze stad schoon.  

Ideeën van inwoners meegenomen

Voor het maken van het aanvalsplan zijn wijkexpedities georganiseerd in verschillende stadsdelen, met inwoners. De uitkomsten van gesprekken met deze inwoners, zijn verwerkt in de inhoud van het plan. Ook zijn ideeën en opmerkingen van inwoners meegenomen uit onder andere inwonersonderzoeken, meldingen en e-mails. Daarnaast zijn interne en externe partners van de gemeente betrokken bij het opstellen van het plan, zoals woningcorporaties en reinigingsdiensten.

Meten van doelen aanvalsplan

Om te kunnen meten of de doelen van het aanvalsplan gehaald worden, gaat de gemeente ‘beeldmeetlatten’ gebruiken. Dit is een manier waarbij elke vuilsoort (rest, gft, pmd, papier, glas, textiel) een normscore heeft, deze gelden door de hele stad. Hoe schoner het is, hoe hoger de score. In de voortgangsrapportage wordt vermeld of de normscores worden gehaald.

Onderzoeken van oorzaken afvaloverlast

Het college laat ook onderzoek uitvoeren naar de directe oorzaken van vervuiling. En of deze oorzaken met andere problemen te maken hebben, zoals overbewoning. Een opzet van dit onderzoek wordt dit jaar nog met de Haagse gemeenteraad gedeeld.

Het ‘Aanvalsplan Afval’ kun je hier bekijken.

Deel dit bericht op social media:
Scroll naar de bovenkant